U nás dobrý

www.unasdobry.cz

Náš záměr je působit více preventivně, dostat se k lidem v jakékoli duševní nepohodě (stres, rodinné neshody, závislosti, osamělost a tak dále), a provést je náročnou situací, aniž by museli vyhledat psychiatrické služby a být touto životní etapou společností stigmatizováni, případně až re/traumatizováni.

Tímto textem bychom vám rádi představili, jakým způsobem přemýšlíme o tom, co jsme se rozhodli dělat a přiblížit tak záměr našeho „projektu“, který jsme pojmenovali U nás dobrý.

Kam tedy směřujeme a pro koho tu vlastně jsme? Usilujeme o to podporovat rozvíjení dovednosti populace efektivně zvládat náročná období (v oblasti duševního zdraví). Co si pravděpodobně říká náš potenciální klient? Přemýšlíme o tom, že možné něco ve smyslu: „Potřebuji vyslechnout, podpořit, vědět a mít jistotu, že na to nejsem sám/sama ve chvíli, kdy se mi „něco“ děje.“

Přestože se postoje k lidem se zkušeností s duševním onemocněním v ČR mírně mění, stále přetrvává relativně vysoká míra stigmatizace a v praxi čelíme i tomu, za jakých podmínek je možné využít řadu služeb, kde zpravidla hledáme pomoc. Narážíme zde na dlouhé prodlevy v poskytnutí vhodné formy podpory nebo alespoň jakékoli jiné podpory v mezidobí. Chybí nám zde tedy včasnost, přitom včasná pomoc se podle mnoha studií ukazuje jako nejúčinnější. Kde vidíme prostor k tomu dále něco změnit je i často neúplné zapojení konkrétního člověka (příjemce péče) a jeho sociální sítě (zpravidla významných blízkých) do procesu vytváření řešení. Řada forem podpory jsou pak také omezeny cílovou skupinou, diagnózou nebo i místní dostupností. Další formy podpory pak mohou být pro člověka hledajícího pomoc finančně nedostupné (Jsme si vědomi, že ani my u posledního bodu prozatím nedokážeme nabídnout to, co bychom si přáli, věřte ale, že se snažíme o to, aby tomu tak mohlo být. Na druhou stranu si uvědomujeme, že platba za poskytnutou službu může mít také motivační charakter a posílit smysl pro odpovědnost.)

Jsme přesvědčeni, že v důsledku toho všeho, co bylo zmíněno v předchozím odstavci, pak lidé nemají odvahu se obrátit na odbornou pomoc a upínají se k řešení náročných období svépomocí. Věříme, že právě podpora, která by byla, co nejvíce dostupná ve všech zmíněných aspektech dokáže u populace tuto schopnost a dovednost efektivně zvládat náročné životní situace rozvíjet.

Z vlastní praxe víme, že se často duševní nepohoda člověka bagatelizuje až do momentu, kdy se rozvine v krizi, případně duševní onemocnění. Následně pak takový člověk (nebo jeho sociální síť) vyhledává psychiatra případně psychologa. Na první intervenci čeká v řádu několika týdnů, případně i měsíců.

Náš záměr je tedy působit více preventivně, dostat se k lidem v jakékoli duševní nepohodě (stres, rodinné neshody, závislosti, osamělost a tak dále), a provést je náročnou situací, aniž by museli vyhledat psychiatrické služby a být touto životní etapou společností stigmatizováni, případně až re/traumatizováni.

Zároveň bychom chtěli tímto procesem přispět k tomu aby každý člověk a ideálně i jeho sociální síť mohli zvládat náročné životní situace v přirozeném prostředí, využít při tom jeho přirozené zdroje a zdroje v komunitě, a tím přispět ke zvýšení jeho odolnosti v oblasti duševního zdraví.

Našim cílem je to, aby každý člověk, který prožívá nějakou náročnou situaci a chce s námi spolupracovat za „úplatu“., ví, že existuje dosažitelná podpora, kterou se nebojí a umí využít. Při využití této podpory nejen že zvládne vyřešit konkrétní náročnou životní situaci, ale osvojí si dovednosti, které pak využije při dalších obdobných stavech. Zvýší tak svou odolnost vůči stresu, posílí své duševní zdraví a tím pádem i kvalitu života svého a lidí v jeho sociální síti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *