„Pečuj o svou duši.“

V těchto dnech je vyvíjen tlak na zdravé i nemocné. Je to tlak epidemiologický na fyzické zdraví. Tlak mediální. Politický. Tlak na svědomí, jestli šijeme dost roušek, jestli jsme dobrovolníci a staráme se minimálně o jednoho seniora ve svém okolí, nebo alespoň někomu starému, či nemocnému venčíme psa, nakupujeme. Nebo prostě jen jestli vyrábíme 3D tiskem dostatek štítů a ochranných masek pro zdravotníky v první linii. Jestli dostatečně tleskáme z balkónů, jestli nosíme poctivě roušky, myjeme si ruce. Jestli chodíme ven jen když je to nezbytně nutné. Je to tlak na osobní zodpovědnost. Jestli přispíváme na výrobu plicních ventilátorů. Jestli obecně přispíváme na dobré úmysly v této době. Je to tlak, ať chceme či nechceme. Nehodnotím hodnotu věcí výše vyjmenovaných, hodnotím tlak (na výkon), který to vyvíjí. Ať pozitivní, či negativní.

A tak se zde nabízí hodnotit lidi podle tohoto výkonu ve společnosti. Nebylo by dobré hodnotit na první pohled sobce, nesobce, dobrodince, hrdiny, lhostejné, zapálené, ignorující, zarputilé a jiné. Pro každého vyjmenovaného mě napadá příběh, při kterém může dotyčný dělat na první pohled správnou věc, ale na druhý pohled může být chování naopak nežádoucí. Druhý může dělat nevhodnou věc na pohled první a věc opodstatněnou v jejím samém výsledku. Jestli mi rozumíte.

Úplně nejvhodnější by bylo vůbec nehodnotit. Ale kde je výkon, tam chce naše já sebepotvrzení. Přinejmenším sebereflexi. A to už nějakým minimálně sebehodnocením zavání.

Bylo by zajímavé udělat nějakou studii – samozřejmě 🙂 randomizovanou dvojitě zaslepenou, která by zkoumala chování a motivace lidí v době pandemie v korelaci s kvalitou jejich běžného života, prací a společenským postavením. Nemyslím tím, kdo je v době vyhlášeného celorepublikového nouzového stavu nejpotřebnější z pohledu povolání.

Taková studie není samozřejmě na místě. Ale byla by jistě zajímavá. Napadá mě, jak by se z toho dalo poznat, pro koho je pomáhat posláním. Pro koho je pomáhat příležitost k seberealizaci bytostného já a pro koho je důležité dělat všechno pro to, aby realizoval svoje neočištěné pudy, touhy a potřeby.

Narážím na to, že někdo v této situaci respektuje své vnitřní nastavení. A někdo jej buď potlačuje, minimálně nerespektuje, nebo umocňuje jeho zvrhlost. O co tady kráčí? Jak je to myšleno? Jde o to, že někteří místo aby se v době pandemie zastavili, tak naopak přidali na obrátkách v jménu „dobra“, “ celospolečenské prospěšnosti“. Říkám si, co z vnitřních potřeb je k tomu dovedlo a co je k tomu nutí.

Dokážu si představit, že jsou lidé, kteří jsou vnitřně zralí a pomáhají nezištně, v souladu se svým nastavením. Jsou lidé, kteří pomáhají zištně. Jsou jistě lidé, kterým je vše lhostejné a starají se pouze o sebe. Jsou lidé, kterým není nic lhostejné a také se starají jen o sebe. Jsou lidé, kteří ignorují celospolečenská opatření a je s nimi těžká komunikace. A pak jsou další skupiny, ve kterých se mísí trochu toho a trochu něčeho jiného.

Chci se tím dlouhým úvodem dostat k bodu, kdy jsme zvážili uvážitelné. A říct, kde v tom všem je naše duše. Jak moc se jí věnujeme. Jak moc ji posloucháme. Kolik jí dáváme prostoru. Jak moc si nandaváme „duševní“ roušku, abychom duši chránili před tlakem, který vzniká denně kolem nás.

Není třeba se vážně zastavit, ne na základě vládních opatření, ale na základě předimenzovaného vnitřního nastavení, které už nemůže dál? Začít se v prvé řadě starat sám o sebe, o své tělo, duši, prostředí, ve kterém žiji. Nepřeskakovat. Nedělat překotné „dobré“ skutky na všechny strany. Ale prostě je jen stáhnout a zpytovat svědomí? Uvědomit si co a proč dělám. Více poznat sám sebe. A pokud mi v tom nebude dobře, není to pro mě nějaká zpráva? Kde se nacházím? Máme velkou příležitost v těchto dobách dělat osobně interní inventuru. Nepřebíjet to skutky pro druhé. To ať dělají lidé pro to již hotoví, povolaní, dozrálí. Chápu, že je třeba starat se o nejbližší, když máme děti, nemohoucí stařečky, ale to je součást našich životů, to patří do vnitřní inventury, do starání se o sebe sama.

Je to jen nápad. Samozřejmé je, že člověk běžně musí respektovat chod života a třeba toto zastavení není právě na místě. Třeba má pro nás život nachystané větší zastavení. Jako třeba mě život zastavil tím, že mi neumožnil dostudovat medicínu a vznikl mi tak prostor pro nalézání sebe sama. Bylo to často v opuštěnosti a vnitřní samotě – obklopena lidmi. Na velké věci, co se týká duševních pokroků, budeme vždycky uvnitř sami. Ale někdy je nám dán člověk blízký, který nás může podpírat zvenčí, když padáme. Někdy je to kněz, někdy lékař, lékařka, psychoterapeut, psychoterapeutka, manžel, manželka, přítel, přítelkyně, kamarád, kamarádka, někdy někdo z rodiny.

Nebuďme vězni své duše. Vnímejme co má za potřeby a k čemu nás vede.

(NE)Obyčejný den

Vážení přátelé a příznivci webu, chtěla jsem Vám popsat svůj každodenní režim, který se už nějaký týden opakuje. Neplánuji napsat návod na život v těchto dnech, ale pouze klást důraz na to, že v obyčejnosti se skrývá cosi poctivého, co nás dobíjí do nadcházejících chvil, pokud člověk neprochází zrovna nějakou duševní zkouškou nebo už přímo nějakým onemocněním. Obecně je důležité i za těchto okolností dodržovat nějaký (předem) stanovený režim a ten dodržovat.

Každý den začínám už večer předešlého dne. A to tím, že se kolem jednadvaceti hodin rozhodnu, že půjdu do postele. V posteli si většinou něco krátkého přečtu, abych trochu unavila oči. Když už si všimnu, že čtené nevnímám, tak zhasnu lampičku a zahajuji tím už nadcházející den. Zároveň se vetšinou těším, co se mi bude zdát. Když si pak pamatuji, co se mi zdálo, tak mám radost, že se něco z nevědomí dostalo do vědomí.

Ráno mám už několikátý týden za sebou rituál se svým psem, kdy mi taťka před sednou hodinou ranní dovede zvenku do postele Kory, kdy se spolu válíme a probouzíme se společně.

Poté nás čeká ranní krmení. Většinou z postele jdu rovnou do lednice, kde má Kory připravené masíčko a jdu jí ohřát jídlo. Pak je čas na mě. Kdy si už léta dělám k snídani kafíčko. Tento kávový rituál chci časem změnit. Myslím si, že to není na žaludek po ránu úplně nejvhodnější. A k tomu si většinou najdu něco více sacharidového, aby se to ke kafíčku hodilo. Ještě k tomu kafíčku. Začala jsem pít kávu po ránu v době těžkých depresí, kdy vstát z postele byl nadlidský výkon. Nebyla ani motivace a vůle vstávat. A tak jsem si postupně zvykla na ranní kofeinové probuzení a piji kávu, i když nyní nejsem depresivní.

Po snídani mě čeká moje ranní chvilka na počítači, kdy se kouknu, kdo mi psal, co nového na sociálních sítích a v novinách. Čtu jen velké titulky a pak si vybírám, jestli je pro mě něco relevantní. Když je titulek napsaný bulvárně, senzačně, fantasticky, tak takový článek většinou ani neotevřu. Ne že by to byl na první pohled takový brak, takový článek, ale obecně po prodělání depresí, úzkostí a schizofrenních atak nějak na senzace „nevěřím“, nezajímá mě to. Možná je to moje omezenost. To je taky možné. Mám ráda poctivé informace, které jsou nějak validní. Takové informace se někdy těžko hledají, nebo těžko poznávají. Většinou ukáže čas. Hodně novinek se mi taky ukazuje na facebooku, kdy občas do nějakého deníku prokliknu, někdy stačí pár vět pod obrázkem. Nechci nevědět/Chci vědět o světě kolem sebe, ráda budu v obraze, ale pro zachování duševní rovnováhy je třeba si s nabízených informací opravdu pečlivě vybírat.

Po ranní chvilce „poezie“ – na počítači – jdu s Kory na vycházku. V poslední době se mi daří jít pokaždé s někým, což je fajn, protože vycházka mile utíká. Většinou jdu do blízkého lesa, nebo alespoň na pole a louky za domem, či méně často děláme v této době nějaký okruh do vesnice.

Na vycházku se psem je třeba mít roušku s psími tlapičkami.

Po hodinové vycházce je člověk po ránu příjemně zahřátý a rozhýbaný. To se poté spolu s mamkou vrhnu na to co je třeba, někdy na vaření, někdy na nákup. Někdy do toho spadá i úklid. Občas si stihnu i po procházce zajít na pc. Od doby co mám web je stále co zlepšovat a na čem pracovat. Minimálně hledám ve starých fotkách fotky, které by se daly na web použít. Následuje oběd. Po obědě následuje tak zvaný bucink. Tedy horizontální terapie postprandiálního syndromu. Odpočinek, který mi zabere od jedné do dvou hodin.

Následuje druhé kafíčko během dne a jde se na druhou vycházku s Kory. Po hodinové vycházce je čas si obohatit se a nakrmit duši nějakou četbou. Mám nyní rozečteno více knih a tudíž si čtu podle nálady a vnitřní síly téma, na které mám chuť. Nejčastěji se teď uchyluji ke knize Můj život se schizofrenií od Jiřiny, se kterou jsem se seznámila přes facebookovou skupinu Schizofrenie. Nebo čtu nějakou duchovní četbu z oblasti křesťanství. Rozečtenou mám knihu Pozvání k Lásce od Thomase Keatinga o cestě křesťasnké kontemplace. Nebo prostě jen otevřu Písmo, či misál.

Po uplynutí pár hodin je čas po literatuře na večeři. A setkání se společně s našima v kuchyni, kde popovídáme po příchodu taťky z práce, co nového přinesl den nám i jemu. Za nějaký čas si jdeme zase každý po svém. Někdy se ještě sejdeme u televizních zpráv, ale nesleduji zprávy každý den. Spíše se k informacím dostávám na internetu, kde si mohu filtrovat jejich intenzitu. To množství informací o koronaviru v televizních zprávách je pro mě zahlcující a jednostranné. Přestože to může být pro někoho užitečné, pro mě je to náročné na pozornost a vyvíjí to tlak na mojí duševní rovnováhu. A většinou kromě zpráv se nejsem schopna dívat ani na nějaké pořady, seriály a dokumenty. Mám dlouhé období, kdy mě televize nenaplňuje. Byla jsem osm let bez televize na vysoké škole. Když jsem poté bydlela v garsonce, další čtyři roky jsem odolávala taťkově nabídce si televizi pořídit. V době internetu a notebooků mi to nepřijde jako nutný domácí spotřebič.

A na svém osobním počítači si mohu dávkovat množství informací a případně i zábavy. Je už to nějaký měsíc, co jsem si nepustila na počítači ani film, či seriál. Ale kecala bych, kdybych neuvedla, že jsem se s našima na televizi vlastně dívala nedávno na film Přes prsty, Teroristka a Vlastníci. Budu se opakovat, ale nevím, jestli je to mou nemocí, ale je pro mě náročné udržet pozornost a zajímat se o „průměrnou“ komedii. Moc mě to, vlastně, nezajímá. Ale někdy je třeba čas zaplnit, když se mi třeba ještě nechce spát.

No, pak následuje opět dvacátá první hodina a opět příprava na další den.

Většinou jsem ráda, když se ještě třeba během dnů vidím s bráchy a jejich rodinami. Někdy zajdu za strejdou a jeho rodinou na kafe, či za babičkou a dědou, ale to jsem nyní omezila, abych snížila pravděpodobnost nakažení koronavirem na minimum. Čas mi někdy utíká i díky tomu, že mi napíšete emaily, jak se máte. A já se snažím odpovídat. Nebo píšete smsky. Což musím říct, že co mám web, tak mám i hezké soukromé zprávy na facebooku. A to mi nějak dává pocit jakési virtuální komunity. A přestože je teď takové nekontaktní období a není dobré se setkávat, tak nemám pocit samoty a opuštění. Děkuji Vám. A na závěr si neodpustím – „Take care of your soul.“/“Pečujte o svou duši.“

„Take care of your soul.“/“Pečujte o svou duši.“

Čas v nemoci

Nějak si u téhle fotografie vybavuji, že když jsem procházela intenzivním časem nemoci a nemoc mě hodně prostupovala, že jsem trpěla taktilní deprivací a toužila se dotýkat, hladit, ale nebylo moc koho. Byla jsem propastně sama. Na všechno.
I tak jsem se snažila postavit k řešení věcí čelem a nevyhýbat se povinnostem, přestože to třeba zahrnovalo ukončení studia medicíny, které pro mě znamenalo celý svět, nebo nastoupit do práce, na což jsem moc v rozjeté nemoci neměla odvahu a schopnosti.
Měla jsem dlouho stálý pocit, že nikam nepatřím, že nemám své hnízdečko, kde bych se cítila bezpečně. Odkud bych mohla vzlétnout a zase se vrátit.
Mé tempo bylo obecně velmi pomalé, všechno mi trvalo 5x déle než nyní. Na všechno jsem potřebovala hodně času, nikdy jsem nemohla nic plánovat, s ničím počítat, všechno je dělo buď hned a teď, a nebo se nedělo.
Uvnitř mě to bylo buď černobílé, nebo to hrálo všemi barvami a často jsem ani já nepostřehla, co zrovna běží za barvy.
Potřebovala jsem tehdy nějakou mapu, která by mi vysvětlila, co se ve mně děje a kde se nalézám, jenže to by mi poskytla psychoterapie, o které se mi tehdy ani nezdálo.
Tak jsem se pevně držela všeho, čeho šlo a to mi věřte, že toho moc nebylo. Když se nemůžete spolehnout na svou psychiku a tělo je vláčeno manýry psychiky, tak je jediná jistota hlavně postel.
Ani káva na mě nefungovala. Tělo bylo tak vyčerpané, že to pro mě nebyl žádný životabudič a nic mi káva nepřinášela.
Takto zrezivělá jsem si ani nestihla připadat, byla jsem ještě zrezivělejší a rozpadlejší.
Snažila jsem se trochu držet i malých detailů, které přinášela krajina, příroda. A omezeně se z toho radovat.
I teď zpětně mám pocit, že po mě nezůstávaly žádné stopy, žila jsem hodně neviditelně.
Připadalo mi, že si s nikým nerozumím a že jsem z jiného světa.
Vůbec jsem netušila, kudy a kam kráčím. Přestože jsem měla asi zelenou, tak jsem si nebyla jistá, kam mám vůbec vykročit.
Taky nebudu tvrdit, že jsem byla silná a statečná, byla jsem (jsem) pěkná posera a chyběla mi (chybí) mi láska. Partner. A opora.
Pořád jsem si připadala, že se topím v bahně.
Slunečný den pro mě mnohdy znamenal tíhu, nemožnost se hýbat, zpomalené myšlení.
Čas ve výsledku utíkal rychle, zároveň bolela každá vteřina a byla nekonečná.
Byla jsem ztracená a nemohla jsem se najít. Ani jsem nevěděla, co se po mě chce. Co mám dělat, nedělat, co vůbec mohu dělat. Jakým směrem se vydat a opět se neztratit.
Vánoce pro mě znamenali obrovský tlak na „držení po kupě“, což pro mě znamenalo obrovský stres.
Ze všeho jsem byla rychle vyčerpaná. Pořád jsem odpočívala. Ale nešlo si odpočinout do zásoby.
Připadala jsem si velmi nepatrná až neviditelná. Že nezanechávám žádnou stopu.
Byla jsem velmi křehká a kdybych utržila nějakou velkou ránu, tak vím, že bych to neunesla. Bylo to sice spousta malých ran, ale šly nějak postupně zpracovat.
Neměla jsem se z čeho radovat.
I přesto jsem se snažila usmívat – i jen na prázdno.
Přála jsem si, aby to vzal do rukou někdo za mě a všechno vyřešil. „Zaklepal, otevřel dveře mé duše, uklidil a zavřel.“ Což se mi trochu i plnilo. Když jsem se dostala do psychiatrické péče. Ale zodpovědnost za svůj život jsem nesla dál sama.
Přesto přes všechno jsem měla dveře k sobě zavřené a za kliku jsem se držela sama, abych tam náhodou nepustila někoho, kdo by mě ještě více ublížil.
Cítila jsem se ve všem jako odpadlík.
Pod vlivem bludů jsem netušila, který směr je správný. Kudy se vydat, abych nešla slepou uličkou.
Připadala jsem si také jako loutka bez vůle a síly, bez motivace a touhy, bez života.
Nemohla jsem překročit některé výzvy. Nemohla jsem někdy překročit ani základní životní potřeby, bylo to na mě moc.
Byla jsem jako přivázaná někde v přístavu, zároveň někde na rozbouřeném moři za vichřice a lijáku. Byla jsem svázaná svou nemohoucností.
Vnímala jsem se jako obrovská přítěž pro svět, pro rodinu, pro přátele.
Ale potvrdilo se mi, že tady na Zemi nic netrvá věčně. Jakože i psychické onemocnění má své světlé chvilky a může nám dovolit na chvíli zakusit, že se život dá žít, přestože zase někdy přijdou chvíle, kdy bude temnota a bolest.

Příběh Davida – pokračování

Davidova tvorba v parku na didgeridoo.

Můj život není jen černý. Je sice složitý a někdy i maličkosti, jako vynést odpad nebo pravidelně udržovat hygienu se zdají být dočasně neřešitelné, ale z určitého úhlu mě naopak nesmírně naplňuje. Protože mám kromě paranoidní schizofrenie i disociační poruchu a částečně i sociální deprivaci, spoléhám se částečně na „autopilota“. Většinou přehlížím upozornění vnitřního hlasu, jelikož žiji v tomto ohledu s tím, že stejně by trvalo dlouho, než by se vše odblokovalo, než bych se k dané a potřebné činnosti dostal. Jako jednou, kdy jsem se chtěl projít kolem nádraží, abych si v této situaci nacvičil cestu k lékaři do Olomouce. Už jsem si vše naplánoval a musel jsem silou vůle tlačit ruce i nohy po milimetrech kupředu, než se mi odblokoval po dlouhé chvíli pohyb. To je totiž disociační porucha. Vůle i mozek i přání se pohnout existuje, jen svaly nemohou zabrat. Je to úsměvné, když po pěti minutách čekání vás musí chytnou potřeba jít na toaletu a přijde vysvobození a tělo se pohne. Zdá se to vše být trochu „smutné“, ale k nepořádku v bytě a osobním životě máte skvělou výmluvu.
Nemocný jsem dvacet let a osud mi nachystal snad vše, co se mého omezení týče. I chvilky svobody, kdy jsem ze 118 kilogramů zhubl na 85, a taky překonání závislosti na cigaretách. Dokonce jsem si zažil čtyři vztahy. Jedno období jsem vstával v poledne a chodil spát v osm večer. Jen jsem se stihl najíst, podívat na televizi, znovu najíst a šel jsem si lehnout. Pak přišla doba, kdy jsem vstával dřív, ale na druhou stranu jsem trávil šest let jen sezením v kuchyni v křesle. To už jsem měl spánkový režim více v pořádku. Chodil jsem navíc dvakrát týdně do volnočasových aktivit na tři hodinky odpoledne. Za čas v nemoci jsem vystřídal spoustu zaměstnání. Pracoval jsem jako číšník, dělník v továrně na minerálky, dělník v továrně na výrobu plastových fólií, jako sanitář na LDN-ce, jako asistent v soc. službách, jako vedoucí kanceláře, jako kuchař, jako vrátný, a když jsem zrovna nepracoval, hledal jsem dobrovolnické práce. Takto jsem třeba pomáhal chystat Tříkrálovou sbírku, hlídal jsem vchody na hudebním festivalu, připravoval multikulturní festival a vypomáhal na dvou farmách.
Nemůžu si stěžovat, že bych se úplně nudil. Naučil jsem s odlívat keramiku, řezat na stolní cirkulárce, umývat ovcím vemínka, dělat s rozbrušovačkou, s bruskou na sklo, vyrobil jsem si malířský stojan, řídil jsem traktor s plnou vlečkou, vyhrál před kamerou pěveckou soutěž klientů soc. služeb, naučil jsem se vázat koberce, vyrábět různé dekorace, taky jsem jako práci měl žehlení, kreslení obrazů a plakátů a jiné. A ke všemu tomu jsem si zakusil, jaké to je být na půl roku bezdomovec.
V současnosti pravidelně užívám léky a nad vodou mě drží jóga, dechová cvičení, kreslení tečkovaných obrázků a hraní na domorodý nástroj didgeridoo. Není to mnoho, ale v tom bezbřehém čase nudy mi tyto koníčky poskytují chvilkové naplnění a pocity úlevy.

Didgeridoo v parku – druhá nahrávka.
Malování tečkami – Davidova tvorba.
Pohodlně se usaďte a najděte si na sebe čas.

Příběh Dorothy Palmer

S velkou důvěrou mi zaslala svůj příběh Dorothy Palmer, která velmi dopodrobna popisuje svůj životní proces. Můžete si koupit i její knihu na:

http://www.1000knih.sk/obchod/nesex-v-palerme1?fbclid=IwAR0gGErk0_nMR1AF_FVh7IrHlql0gNjUCBTfWVzL7GZdE1xFaI_I8_PmoIg

Diagnóza

Diagnostikovali mi prvotne schizoafektívnu poruchu, zmiešaný typ, čo znamená niečo ako bipolárna afektívna porucha spojená so schizofréniou. Dozvedela som sa to až po hospitalizácii v psychiatrickej nemocnici v Rimavskej Sobote, na Slovensku.

V podstate som sa to od nikoho ústne nedozvedela. Primár sa ma na vizite len zvykol splať, či je už všetko v poriadku, či už před sebou nevidím všade sex. Bolo to celkom vtipné, aj sme sa na tom obaja smiali. Informácia o mojej diagnóze ku mne prišla až po prepustení z nemocnice, keď som si doma čítala prepúšťaciu lekársku správu. Sice som vyštudovala sociálnu prácu, netušila som, o aký typ choroby ide. Spomenula som si na odbornú knihu Imricha Ruisela – Osobnosť a poznávanie, z ktorej sme v škole mali skúšku a v ktorej aj boli opísané niektoré typy psychických ochorení. To, čo sme však s maminou podnikli, bolo lustrovanie po internete a čítanie bližších informácií o tejto diagnóze.

Spomínam si, že ma to sklamalo a to, čo som cítila prvýkrát, bol pocit obvinenia voči môjmu vtedajšiemu priateľovi. On totiž trpí bipolárnou afektivnou psychózou, a preto som sa nazdávala, že spolužitie s ním mi spôsobilo prepuknutie mojej choroby. Viem, že je to vlastne blbosť, no myslím si, že člověk v takejte chvíli hľadá odpovede a obviňuje „celý svet“. Časom som sa týmto faktom, že ma to v živote stretlo, vyrovnala, no neustále sa s tým pomalými krokmi vyrovnávam.

První příznaky

Celá táto začiatočná etapa choroby sa u mňa začala v lete 2014 v Palerme, na Sicílii. Bola som tam na týždňovom workshope, kedy som sa celý týždeň prejavovala mánicky (fáza mánie). Celý týždeň som vôbec nemohla spať, do toho sa pridružili ďalšie okolnosti, ktoré boli dosť nepríjemné a je možné, že túto chorobu spôsobili. Na workshope som bola s jedným mužom zo Slovenska, ktorý po 2 dňoch musel odcestovať spát kvôli práci. Veľmi ma to rozrušilo, pretože som sa bála cestovať lietadlom naspäť sama. Ďalší členovia workshopu neboli veľmi príjemní a bolo im zrejme čudné, ako sa správam (kričala som, tancovala, spievala,…). Niekto z týchto členov mi v poslednú noc před odletom ukradol, resp. skryl kabelku. Našťastie, to najdôležitejšie som mala zbalené v batožine. V tú poslednú noc sa vo mne prejavili halucinácie a bludy vo forme tej, že som si myslela, že okolo mňa sa deje skupinový sex. Tieto halucinácie som mala aj neskôr na letisku a všade, kde som sa pohybovala. Myslela som si, že som tento skupinový sex spôsobila ja, že som oslobodila Sicíliu a celý svet, že cez rádiá o mne rozprávajú správy do celého sveta a za toto oslobodenie formou sexu na verejnosti ma čaká velkolepá oslava. Skončilo to tým, že som dobrovoľne nasupila v Ríme na letisku (môj let bol s prestupom: Sicília – Rím, Rím – Viedeň) do auta, v ktorom som taktiež rozprávala tieto bludy a šofér mi vlastne zachránil život tým, že ma odviezol k policajtom na železničnú stanicu. Policajti ma počúvali, smiali sa na mne a potom mi zavolali sanitku. Stále som si myslela, že som akoby Alica v krajine zázrakov a sanitka ma vezie na miesto, kde ma čaká táto velkolepá oslava. V nemocnici, do ktorej ma priviezli, som počula stony a myslela som si, že sa v nej koná skupinový sex, preto som utiekla. V mojej hlave som sice chcela slobodu pre ľudí, avšak nechcela som byť toho súčasťou. Plakala som niekde za pivnicou při nemocnici. Do toho som mala vidinu, že telefonujem s našim prezidentom Andrejom Kiskom, ktorý mi povedal, že keď niečo začnem, musím to dokončiť. Nakoniec za mnou prišiel doktor s doktorkou, eštema chvíľu počúvali v čmárni, no potom ma naložili na nosítka, vyzuli mi balerínky a napichali nejaké injekcie. Pamätám sa len na to, že som sa zobudila v izbe psychiatrickej kliniky v Ríme. Akútne oddelenie, jedna ženská a jedna mužská izba. Všetko je detailne rozpísané v mojej knihe, avšak potom už nasledovalo to, že som sa spojila telefonicky s maminou a s vtedajším priateľom, ktorí sa na týždeň ubytovali v rímskej charite a po dvoch týždňoch hospitalitácie ma previezli domov. Psychiatrička na Slovensku mi odporúčala hospitalizáciu, ale ja som už mala strach z nemocnice, preto bol so mnou doma 2 týždne môj vtedajší priateľ. Po 2 týždňoch ma zobral do Bratislavy a normálne som nasupila do práce, hoci nikto netušil, že mám stále paranioidné myšlienky. Na jeho „odporúčanie“ som vysadila lieky a dostala som sa do depresie. Vrátila som sa domov k mamine, išla som na maródku, doma som si rezala zápästia pilníkom na nechty a čakala som, kedy ma hospitalizujú v Rimavskej Sobote.

Dětství

Podľa mojich skúseností a maminých slov som bola v ranom detstve hyperaktívna. Moja najvernejšia spomienka je na príhodu u starých rodičov z otcovej strany, kedy mi stará mama dala tanier s polievkou na kraj stola, ja som ho nechtiac rozliala a ona za to nadávala na moju mamu, že ako ma to vychovala.

Som jedináček, preto ma mamina socializovala s druhými deťmi a často sme chodili na ihriská a do parku. Mám nádherné spomienky na jednu pani, maminu kamarátku, ktorú sme často navštěvovali. Bola Rómka, mala 4 dospelé deti a vnúčatá, s kterými som sa rada hrávala. Milovala som moje detstvo z hľadiska toho, že moja mamina je nedoslýchavá a stretávali sme sa s rôznymi typmi ľudí, od Rómov cez ľudí s rôznym postihnutím. Možno aj tento spôsob života ma dohnal k tomu, že som študovala sociálnu prácu.

Do škôlky som nastúpila až v predškolskom veku, no stále som plakala. Chcela som ísť domov. Mala som tam väčšinou chlapčenských kamarátov, ktorí potom mamine rozprávali, že stále plačem. Tiež som bola agresívna voči jednému dievčaťu, čo si neviem vysvětlit inak, jako tým, že môj otec bol alkoholik a keď bol opitý, prejavoval sa voči nám agresívne.

Po nástupe do školy som bola vzorná žiačka. Dobře som sa učila a mala som najlepšiu kamarátku, s ktorou sme sedeli v jednej lavici. Od škôlky až po maturitu som navštěvovala ZUŠ, výtvarný odbor, ale musím povedať, že veľa talentu v kreslení teda nemám. Už počas druhého stupňa ZŠ som hrávala školské divadlo, s kterým sme chodili vystupovať a týmto smerom som pokračovala aj na strednej škole, kde som popri výtvarnej začala hrať aj v ochotníckom mestskom divadle. Chcela som byť herečka, no nespravila som talentové přijímačky na VŠ.

Počas studia na VŠ som sa zapojila do Divadla bez domova, v ktorom hrajú ľudia bez domova, či ľudia s rôznym hendikepom. Popri hraní v tomto divadle som robila asistentku jednej slečne s detskou mozgovou obrnou. Veď práve vďaka tomuto divadlu som sa dostala dvakrát na workshop do Palerma, ktoré mi bolo osudné.

Puberta

Bola som, podľa mňa, bežná pubertiačka, ktorá behala za chlapcami, mamina mala z toho hlavu v smútku, vždy som za to od nej poriadne dostala bitku a potom som sa na chvíľu ukľudnila. Od 14-tich som randila a mala aj frajerov.

Ohľadom bežných dostupných drog som bola vcelku fajn. Keď som mala 15 rokov, prvýkrát som sa opila. Mala som vtedy frajera z jednej „feťáckej“ partie (fajčenie marihuany sa v našom meste pokladalo fetovanie), jako aj moja kamoška. Vďaka týmto frajerom sme sa dostali to tejto bandy a oslavovali sme vtedy kamoškine narozeniny (16 rokov). Pila sa vodka a prýkrát som vyskúšala aj cigaretu.
Časom sme sa však jako partička rozpadli, protože som od 16-tich rokov mala iného priateľa. Odsudzovala som alkohol a nedovolila som mu ani piť pivo. No experimentovanie s cigaretami mi ostalo, ale len tak, že som si zvykla dať raz za týždne 2 cigarety při posedení v nelakom bare. Skutočne fajčiť cigarety som začala až v 19-tich rokoch, keď som bola na divadelnom workshope v Taliansku, v malom mestečku Carpegna. Páčil sa mi ten taliánsky štýl života, že „pohoda,klídek, tabáček“. J

V živote som vyskúšala aj marihuanu, ale tiež jako dospelá. Skončila som strednú školu, prišla som za mojim vtedajším priateľom so slovami: ,,Už by som to chcela vyskúšať, už mám na to aj vek.“ On bol, samozrejme, rád, lebo dovtedy som mu to zakazovala a teraz sme mohli „húliť“ spolu. Cítila som však, že jako roky ubiehali, občasné fajčenie trávy mi nerobilo dobře. Na druhý deň, keď som sa zobudila, mi bolo potom veľmi smutno a plakala som bez príčiny.

Spomínam si, že keď som dostala skutočnú depresiu a žila som s priateľom, ktorý má tú bipolárku, jako liek na môj stav mi zabalil jointa pomiešaného s levandulovými kvetmi. Vraj to mi pomôže. No hovno. Som rada, že už nemám okolo seba týchto alternatívnych liečiteľov. 😀

Škola

Počas základnej školy som bola priemerná žiačka, no na strednej a vysokej škole som skončila s vyznamenaním a s červeným diplomom.

Po skončení ZŠ som pokračovala na PaSA (Pedagogická a sociálna akadémia). Jako som už spomenula vyššie, celý život som bola v blízkom kontakte s rôznymi typmi ľudí a strašne ma to bavilo. Keďže na herectvo ma po strednej nezobrali, pokračovala som vo svojom odbore, tj. sociálna práca. Prvý stupeň, Bc., som si robila v Nitre a Mgr. som už dokončila na Univerzite Komenského v Bratislave.

Najhoršia spomienka z tohto obdobia je na internátny život v prvom ročníku. Možno je to tým, že som jedináček a mala som vždy svoj osobný prostor, ale jednoducho existovať v malej izbičke, ktorá bola povodně vytvorená pře 2 osoby,no dali nás tam tri + frajer mojej spolubývajúcej, to bolo na mňa moc.

Tlačila som na vtedajšieho priateľa, aby sme spolu išli do podnájmu. To sa mi aj podarilo, no išli sme do bytu v Bratislave, čiže som dva roky, kým som neskončila Bc., dochádzala do Nitry. Tiež som si to predstavovala inak, jako žiť v jednom byte s ďalšími dvomi mužmi (časom už len s jedným), no zvládli sme to. Mať svoju izbu však bolo na nezaplatenie.

Reakce okolí

Mamina a rodina prijali moju chorobu jako fakt. Nemôžem sa sťažovať, je to úžasná mama. Môj vtedajší priateľ sám trpí bipolárnou afektivnou poruchou, preto po návrate domov to zhodnotil slovami, že dvaja blázni spolu nemôžu byť. Najbližšia priateľka pri mne stála a stojí v dobrom aj v zlom. Niektorí bližší priatelia to vedia a respektuju to (myslím, že nemajú ani šajnu o tom, čo je táto choroba, ale prijímajú ma, no mnohí aj čítali moju knihu, preto sú k tomu bližšie). Vzdielanejší známi o tom veľmi nevedia, len sú prekvapení, že som pribrala (z liekov).

Nezabudnem však na situáciu s jednou mojou dlhoročnou „kamarádkou“. Chodili sme spolu do triedy celú ZŠ aj na strednej škole. Ostali sme kamaškami aj počas výšky. Chodila som totiž s mužom, ktorý bol kamarát jej vtedajšiemu frajerovi, a tak sme spolu trávili skoro každý víkend. Vedela o mojej chorobe a zistila som,že to všetkým rozprávala. Všade, kde som prišla, mi niekto povedal, že slečna S. o mne povedala, že som bola na psychiatrii a že čo mi je. Konfrontovala som to s ňou, ona to všetko zvalila na moju dobrú priateľku a prosila ma o odpustenie a pod. Skončilo to fiaskom, prestala som jej dvíhať telefon, blokla som si ju na FB a teraz, keď sa náhodou stretneme, tak sami srdečne pozdraví. Zo slušnosti sa jej odzdravím, ale to je všetko. Ako raz povedala učiteľka psychologie v škole: ,,Dávajte si pozor na ľudí, ktorí před vami ohovárajú iných. Takí potom ohovárajú aj vás, keď s nimi nie ste.“

Hospitalizace

Bola som hospitalizovaná dokopy štyrikrát a v podstate týmto nemocniciam ďakujem, že mi zachránili život. Prvýkrát v Ríme, kde som halucinovala, takže si len matne pamätám na niektoré udalosti. Druhýkrát v Rimavskej Sobote s, podľa mňa, silnou depresiou, kde som bola takmer 2 mesiace. Tretíkrát v roku 2016 vo Veľkom Záluží v okrese Nitry, kde som bola taktiež s depresiou a diagnostikovali mi tam schizoafektívnu poruchu, depresívny typ. Počas tejto hospitalizácie som bola aj na elektrošokoch. Tiež som tam bola 2 mesiace. Nemala som informácie o tom, ako a či brať lieky, ako dlho a pod., tak som ich vysadila. A štvrtýkrát opäť v Rimavskej Sobote, ale len kvôli tomu, že mi nastolená mesačná injekcia Xeplion, ktorú mi nastavili vo Veľkom Záluží, spôsobila vedľajšie účinky vo forme laktácie. Kvôli zmene liečby som tam bola 2 týždne. Spomínam na tieto hospitalizácie v podstate rada, protože mám odtiaľ mnohých dobrých kamarátov/ky. Aj keď musím priznať, že sa mi veľakrát snívajú sny spojené so psychiatrickými liečebňami, akoby som v sebe nosila neustále nálepku „blázon“. S tým sa ešte stále neviem vyrovnať a pracujem na tom.

Zkušenost s psychiatrií

Výborný je. Prvá psychiatrička, ktorú som mala, riešila väčšinou klebety města a to, aké majú kde kabelky a posielala ma pracovať do zahraničia. Preto som ju vymenila za druhého doktora, ktorý bol pôvodom z Palestíny. No on bol podľa mňa sám psychiatrický pacient a nakoľko mi neveril, že mám diagnózu, ktorú mám, nasadil mi len jeden liek: Asduter. Po jeho „liečbe“ som sa dostala do Veľkého Zálužia. Tretí a súčasný psychiater, kterého mám, je konečne ten pravý. Keď potrebujem niečo riešiť, porozpráva sa so mnou o čomkoľvek a pristupuje k práci profesionálne.

Psychoterapie

Nechodím. V našom meste taká možnosť zrejme ani nie je.

Invalidní důchod

Mám čiastočný invalidný dôchodok.

Práce

Áno, pracujem v oblasti, ktorú som vyštudovala. Som za to veľmi, veľmi vďačná, že popri ID môžem pracovať a dostala som v živote tú šancu.

Pracujem v odbore sociálna práca, v jednom centre, kde sa väčšinou střetávám s romskými klientmi. Pracujem na plný úväzok, teda 8-hodinový pracovný čas. Toto centrum je ale v malej obci, preto mám relatívne pokojný deň a klienti, ktorí nás navštěvuju, sú fajn. Párkrát som zažila aj opitého klienta, ale dalo sa to zvládnuť.

Partner a děti

Mám v súčasnosti priateľa, ale deti nie. Môj psychiater a kamarátka, ktorá má rovnakú diagnózu, čo ja, mi povedala, že my deti nesmieme mať.

Jedného dňa, keď som bola na kontrole u môjho psychiatra, rozprávala som sa s ním na tému „deti“. Povedal mi, že je to veľmi riskantné, protože počas tehotenstva by som nemohla užívať lieky, čo by u mňa mohlo spôsobiť relaps, a teda by som možno bojovala s popôrodnou depresiou, či laktačnou psychózou. A tiež, že mať dieťa je do istej miery záťaž.

Mojej kamarádke, ktorá má (podľa jej slov) rovnakú diagnózu jako ja, tiež primár v nemocnici, ku kterému chodí, povedal, že mať dieťaje velké riziko. Druhej kamarádke, ktorá k nemu chodí tiež s podobnou diagnózou však povedal, že by to išlo, len by sa museli vysadiť lieky.

Mám 28 rokov, ale sama mám obavy, jako by to dopadlo. Mám psíka, ktorý ma teší, možno však práve preto, že je pohoďák a ani o ňom neviem, pokiaľ nechce ísť von. Dieťa si vyžaduje celodennú starostlivosť a, úprimne, neviem, či by som to zvládla.

Mám však priateľa, ktorý je rozvedený a má 2 deti z predchádzajúceho manželstva, preto sme sa o tom otvorene rozprávali a povedal mi, že ma nenúti mať deti. Možno to tak má byť, že som v živote stretla muža, ktorý už deti má.

Léky

Je mi veľmi ľúto, že som ochorela a musím ich užívať, ale beriem ich po mojich skúsenostiach pravidelne.

Lieky som vysadila dvakrát a vždy to dopadlo katastrofálne. Prvýkrát som prestala brať lieky hneď počas schizofrenickej epizody, keď som žila v Bratislave s mužom, ktorý mi radil ich nebrať (a namísto toho mi ubalil jointa). Nevedela som poriadne ani, čo mi je, moja vtedajšia psychiatrička mi nič nevysvětlila a vôbec som nerozumela svojmu stavu. Preto som nemala šajnu o tom, načo mám vlastne tie lieky brať.

Druhýkrát, bolo to v období, keď som skončila pracovný pomer jako čašníčka v jednom podniku, cítila som sa dobře a tak som si povedala, žeich vysadím.

Oznámila som to aj mojej psychiatričke, ktorá ma na nič neupozornila a povedala mi, že to je moja věc. A tak som aj dopadla, na liečení vo Veľkom Záluží.

Našťastie, halucinácie a vidiny sa mi nikdy nevrátili, ale možno je to aj preto, že liek Kventiax som nikdy nevysadila, protože ma uspával (a ten je, podľa lekárskeho predpisu, presne proti schizofrenickým bludom).

Lieky mi určite dávajú pohodu a pokoj. Už by som nikdy nechcela mať všetky tie nepríjemné a úzkostné pocity, ktoré som mala. Je to príšerné obdobie nielen pre mňa, ale aj pre celé moje blízke okolie.

A čo mi berú? Určitú slobodu. Sice ich užívam pravidelne a je to pre mňa už zautomatizovaná činnosť, niekedy, keď niekam cestujem, zabudnem na to, že si ich mám zabaliť. Našťastie som si ich vždy vzala so sebou. A tiež ma mrzí to, že som od nich pribrala a tiež, že už asi 2 roky, odkedy ich užívam, nikdy necítim hlad. Nikto mi túto tému hladu nevie objasniť, ale ja teda konzumujem jedlo len z povinnosti trikrát denne, aj keď nie som hladná.

Ataky

Ak rátam aj prvotné začiatky v Palerme, tak dokopy trikrát. Je to otrasný pocit, depresia, úzkosť, strach z ľudí, nedokážem ísť ani na nákup do obchodu, protože mám vtedy strach z ľudí. Halucinácie som, našťastie, mala len raz v živote, nevrátili sa mi, ale ani to by som už nikdy nechcela zažiť.

Naposledy, keď na mňa prejavy choroby prišli, cítila som smútok, fyzicky mi bolo na vracanie a jedného pekného letného rána som nemohla ísť ani do práce (robila som vtedy čašníčku len 6 dní na novom pracovnom mieste). Išla so mnou mamina na pracovisko, kde sme oznámili, že to nezvládnem a musím saísť liečiť. V nemocnici som pobudla dva mesiace a po skončení maródky mi logicky dali výpověď.

Halucinácie som mala len raz v živote a týkali sa oblasti sexu. Myslela som si, že okolo mňa je skupinový sex, ale tiež, že odo mňa sa očakáva, aby som sa toho tiež zúčastnila. Do toho som sté obdobie mala paranoidné myšlienky o tom, že všetci na ulici ma poznajú a prenasledujú ma (ale v pozitívnom zmysle, že ma majú radi). Keďže som si myslela, že ma všetci poznajú, na všetkých som sa usmívala, oni sa usmívali na mňa, tak mi to logicky do seba zapadalo, hoci teraz rozumiem prirodzenému vzorcu „akcia – reakcia“.

Čo však nenávidím při tomto relapse najviac, je úzkost a depresia. Bojím sa, že by som si v hlbokej depke začala rezať ruky. Stále mám však pocit, o ktorom nikomu nehovořím. Že všetko to mám v sebe, len je to, našťastie, ukočírované liekmi a neprejavuje sa to. A úzkosť. Ja úzkosťou nazývam strach vyjsť medzi ľudí. Primár v nemocnici sa ma spýtal, či to nepochádza náhodu z toho, že mám pocit menejcennosti. Neviem. Viem však určite, že mať strach ísť do obchodu, je veľmi obmedzujúci.

Mechanismy zvládání nemoci

Odkedy užívam pravidelne lieky, žiadne příznaky choroby nepociťujem. Určite je úžasné to, že chodím do práce, občas cvičím, že mám priateľa, a že mám v podstate všetko, čo som si kedy priala mať.

Situace v České Republice

Myslím si, že v porovnaní so Slovenskou republikou je ČR omnoho vpredu. Máte oveľa viac neziskových organizácií na pomoc pre ľudí  s duševným ochorením, čo na Slovensku ani neviem, že niečo také existuje, okrem Ligy za duševné zdravie.

Přání

To, že som ochorela. Chcela by som byť zdravá a byť rovnako štíhla ako predtým.

Budoucnost

Byť takto v pohode celý život, aj keď to obnáša pravidelné užívanie liekov. Tiež byť slávna spisovatelka. 😀

Všímejme si detailů, budeme obohacování každý den a budeme šťastní.

Revoluční

Jsem narozena 1989, tedy v roce revoluce. Ale nikdy jsem neměla schopnosti, stát se revolucionářem, politicky se angažovat. Ale zajímavé je, že jsem při své nemoci měla i politické bludy a to bych se nejraději angažovala, hlavně svým „posunutým“ názorem na úplně všechno. Člověk v psychóze má někdy „nadpřirozené“ schopnosti, tedy i všemu „rozumí“.

Pak by se šlo ke slovu revoluce postavit symbolicky. V tomto smyslu jsem byla revolucionářem ve svém životě několikrát. Nejpodrobněji si vybavuji až životní revoluce od osmnácti let dále. Například když jsem nastoupila na vysokou školu, to byl „skok do studené vody po hlavě“. Život se mi změnil ze dne na den, na koleji jsme ještě v roce 2008 neměli internet, vše potřebné se vyřizovalo z počítače v knihovně v areálu nemocnice. Kolej byla velmi skromná, ale i přesto jsem žila šest let ve stejném kolejním pokoji B212b na koleji Kajetánka na Břevnově v Praze. Škola byla náročná. Z anatomie a histologie bylo každý týden zkoušení, testy, stejně tak z ostatních předmětů. A to pokračovalo ve stejném duchu celých šest let. Ale k medicíně se dostaneme třeba někdy příště.

Symbolická revoluce pro mě byla, když jsem se ve dvaadvaceti letech zamilovala do kluka z Vysočiny. Byla jsem zamilovaná jako ještě nikdy v životě a svůj život jsem hodně měnila a přizpůsobovala novému vztahu, novým okolnostem, výzvám.

Další moje životní revoluce byla, když jsem se obrátila z nevíry na víru ve svých jednadvaceti.

Koluje ve mě revoluční krev roku 1989

S tím souvisí revoluce – žít 9 měsíců v klášteře. To bych nikdy nevymyslela. Zkušenost to byla veliká. Jako už i celkově intimní zkušenost v té době s duševním onemocněním. To byla revoluce nejrozsáhlejší a nejvíce poznamenávající moji budoucnost.

Následující revoluce je/bude trochu stabilní stav – s pomocí léků, psychoterapie. Zvládnutí onemocnění, nebo lépe, stále se zlepšující stav. Abych se mohla na sebe spolehnout, více pracovat. Abych nevypadla z rytmu pokaždé, když má člověk vyzkoušet, jak je na tom – jestli už ho ten mentální handicap neomezuje.

S tím spojená revoluce byla, když jsem se s klukem z Vysočiny rozešla a zůstala jsem na všechno najednou sama. Tím, že jsem léta řešila hlavně nemoc, tak jsem druhého moc nehledala. A nyní už si uvědomuji, že „není dobré, aby byl člověk sám.“ Myslím si, že to si nezaslouží nikdo. Je dobré, když má každý někoho, komu se může svěřit.

Jaké revoluce jste si prošli v životě vy?

Manželství, rodina, děti, mateřství, otcovství, jiné výzvy..?

Kéž by nás naše revoluce nijak neoslabovaly, ale prospívaly nám, abychom vypadali uvnitř jako tento les. „Plni života“

Příběh Kláry

Do svých devatenácti jsem byla celkem normální holka. Hlavně bych řekla, že jsem byla zdravá. Pak ale nastal velký zlom v mém životě. Byla jsem znásilněná. Nechci zacházet do detailů, jen chci říct, že si osobně myslím, že to byl hlavní spouštěč mé nemoci.

Nepřišlo to hned. Trvalo to ještě další dva roky, než se u mě projevily vážnější příznaky nemoci. Dusila jsem to v sobě a popírala, že by se to stalo.
Občas jsem měla pocit, že mě někdo sleduje, ale nic vážnějšího. Nemoc úplně propukla ale až v mých 21letech. Chodila jsem na VŠ a bylo zrovna zkouškové období. Dodnes si pamatuji, kdy jsem poprvé zažila derealizaci. Najednou bylo všechno zvláštní, jako za sklem. Jako bych byla ve snu. Nebylo to chvilkové, ale derealizace od té doby byl můj stálý stav. Ne moc dlouho poté jsem začala mít pocit, že mi všichni vidí do hlavy. Všichni ví, co si myslím. Mamce jsem doma brečela, že už nemůžu chodit do školy, že to nezvládnu. Že nemůžu nic. Na její popud jsem navštívila psychiatričku, která mi sdělila, že se jedná právě o derealizaci a předepsala mi na ní antidepresiva. Zmínila se, že to může propuknout v psychózu, ale to ještě netušila, že už se tak stalo.
Na ulici mi lidé četli myšlenky, předměty na mě koukaly a mluvily se mnou. Nevěděla jsem, co je realita a co jsem si vymyslela v té své hlavě. Chodím do školy, nebo ne? Kdo jsem? Je tohle všechno skutečné? Neměla jsem tušení.
Naštěstí nás na VŠ učil psychologii člověk, který byl sám psychologem a terapeutem. Svěřila jsem se mu, že „ty antidepresiva se mnou dělají divné věci“. On si nemyslel, že by to bylo způsobené léky a poprosil mě, abych vše sdělila své doktorce. Udělala jsem to a ona mi okamžitě nasadila olanzapin – antipsychotikum.

Ještě bych měla zmínit, že v té době u mě propukla k tomu všemu také anorexie. Nebyl to asi takový průběh, jak si představujete. Nebylo to tak, že bych se rozhodla zhubnout a vymklo se mi to z rukou. Něco v mé hlavě mi zakazovalo jíst. (Byl to hlas holky, která se mi během posledních pár let ozvala ještě několikrát, i když ne vždy mi „pouze“ zakazovala jíst.) Postupně jsem omezovala jídlo, až jsem se dostala na půl okurky denně. Zhubla jsem tak, že jsem pomalu už ani nedokázala chodit. Každý krok byl utrpení, hrozná bolest. Pořád jsem jen ležela, protože nic jiného už jsem nedokázala.

Olanzapin měl podle mé doktorky pomoct i s anorexií, jelikož tento lék je známý tím, že se po něm opravdu hodně přibírá. Svůj účinek splnil – já začala vidět svět zase reálně a přibrala jsem.
Přibrala jsem 20 kilo. Z anorexie to bylo přibrání na normální váhu, ale pro mě to byla hrůza. Dvacet kilo během pár měsíců! Vyšilovala jsem a za nedlouho jsem ze strachu z dalšího přibírání lék vysadila.
Myslela jsem si, že ho už nepotřebuji. Mýlila jsem se.

Začal nejhorší rok mého života. Hlasy, bludy, halucinace, strach. Na rok se ze mě stal klon. Ano, myslela jsem si, že jsem klon mého pravého já. Hlasy mě v tom utvrzovaly. Mluvila jsem s pravou Klárou i s mými „stvořiteli“.  Obsah hlasů byl pokaždé dost podobný: Zachránit Kláru. Nezasloužím si žít, vzala jsem jí život. ONI si pro mě přijdou!
Jak jsem si ony hlasy vysvětlovala? No rozhodně jsem si nemyslela, že by šlo o nemoc. Jsem přece klon a ti, co mě stvořili, mi do hlavy dali čip. Čip v hlavě, skrz který na mě mluví. To přece dává smysl, ne?
Své doktorce jsem napsala email, kde jsem jí žádala o rentgen hlavy, aby se ten čip našel a vyndal. A tak jsem se dostala ke své první hospitalizaci v psychiatrické léčebně. Když jsem se vrátila, byla jsem doma asi tři týdny a hlasy začaly znovu. „Přijdeme si pro tebe a budeme tě mučit. Pak tě zabijeme!“ Oznámil mi hlas jednou v noci. Té noci jsem se pokusila o sebevraždu a skončila zase v nemocnici. Když jsem přišla na příjem, na otázku lékařky, co si od hospitalizace představuji, jsem jí oznámila, že mi přece mají vyndat ten čip z hlavy.
Konečně jsem dostala léky, které mi zabraly. Byl to dlouhý proces, ale nakonec jsem si uvědomila, že klon opravdu nejsem. Bylo to těžké. Představte si, že v něčem žijete rok. V něčem, co je pro vás absolutní pravda, realita. A najednou zjistíte, že to tak není. Byl to šok.

Celkem jsem za tu dobu, co jsem nemocná, byla hospitalizovaná čtyřikrát. A doufám, že víc hospitalizací mě už nečeká.

Mohla bych vám vyprávět další, že svých psychóz, kde se objevovali například agenti, zase ta zlá holka a další věci. Ale to by bylo už na moc dlouho.

Nyní jsou to 4 roky od propuknutí mé nemoci a stále se hledají léky, které by byly nejvhodnější právě pro mě. Ale cítím, že jsem na správné cestě k uzdravení. Chodím na injekce k lékařce, na terapie a snažím se na sobě pracovat. Nejsem ještě úplně zdravá. Hlasy mám stále, ale už si uvědomuji, že jsou jen moje a že je to nemoc.
Přesto, že mi moje doktorka řekla, že léky budu nejspíš brát celý život, věřím, že jednou se vyléčím úplně a žádné brát nebudu muset. Popřípadě jen nějakou nízkou dávku.
Mou opravdovou diagnózu neznám. U doktorky jsem vedena jako paranoidní schizofrenička, ale padly i jiné názory. Například Posttraumatická stresová porucha, ke které se já osobně přikláním.

Věřím, že za pomoci odborníků a také vlastní prací na sobě se jednoho dne zcela uzdravím.

Nemoc je někdy vysoká hora, na kterou je potřeba se vyšplhat i za mlhy, kdy není nic vidět, rozhlédnout se, a pak zase slézt dolů.

Příběh Davida

Mám tu pro Vás první příběh, který je o Davidovi a který byl pro Vás ochotný sepsat svůj život. Moc bych si přála, abych mohla takových příběhů přidávat více, abychom si udělali představu, že paranoidní schizofrenie je kamarádka na celý život a že to s ní není vůbec jednoduché.

Je mi 40 let a někdo by si mohl myslet, že jsem „lehce“ za půlkou. Jenže se svojí nemocí a s tím spojenou vlastní životosprávou prý umřu dříve. V hlavě mi pravidelně naskakuje: „Musíš nějak dozrát, DAVIDE!!!“ Jenže kde si mám vzít onen příklad? Nejprve jsou to první slova, kroky, první náznaky chování. Pak po škole přichází čas na založení vlastní rodiny. Já jsem k tomu však nedošel. Ve dvaceti mi diagnostikovali paranoidní schizofrenií a hlavně proto, abych se vyhnul základní vojenské službě (založilo se to na přenosu energie z ruky na ruku a na utkvělé představě permanentně zvadlého dechu). Dělal jsem si tehdy vše po svém (hlavně, že došlo na pacifismus). Pravdou stále zůstává, že pod vlivem léků nejsem schopný se o sebe řádně postarat. Proto jsem na založení rodiny zanevřel úplně. Co tedy mám chápat jako dozrání schizofrenika? Denně do sebe pumpuji litr kávy, abych jen neseděl nebo neležel, chodívám „kolečka“ po bytě, vařím si většinou jedno jídlo denně. Tak abych měl všeho potřebného dostatek. A žiji v mírné frustraci a depresi z toho, jak nezrale sám pro sebe vypadám. Téměř všechno jsem od doby nemoci zanedbal a postupně sklízím své ovoce. Občas je mi do pláče a mívám chuť to poctivě vyjádřit a sám ze sebe omdlít. Netuším kde jako flegmatik nabrat sílu k plnohodnotnému životu. Všechny své obezličky jsem vyzkoušel. Hudbu, kreslení, procházky za město, dechové cvičení. I neužívání léků. Nakonec jsem dnes v záchvatu samoty. Trávím čas doma. Rodina žije jinde a jiným způsobem. Dvanáct let posedávání v křesle v kuchyni ze mě udělalo ve vlastních očích chudáka, co se tak tak postará sám o sebe. Lenost je už moje železná košile a teď si dozraj, člověče! K čemu mi bylo patnáct let fotbalových tréninků, na co jsou mi dnes čtyři jedničky z maturity, půl roku Au-pair v Londýně, 3 roky jako sanitář na LDN-ce. K čemu jsou mi dnes roky, kdy jsem nekouřil a byl hubenější. A rok divadelního kroužku na gymplu? Výlety se psem po celém širém okolí? Dobrovolnická práce? Na vzpomínání je zatím ještě brzy. Přesto nevidím žádný světlý bod, žádný životabudič. Jen doufám, že jednou znovu naleznu sám sebe, jaký jsem byl ve svých sedmnácti.

Z příběhu Davida na mě zapůsobila jeho vnitřní síla, trpělivost a chce se mi dodat – a pokora.

Létám v oblacích

Dobré ráno. Chtěla jsem Vám poděkovat za Vaši přízeň. Překvapilo mě, kolik návštěv se včera uskutečnilo na webu. Celkem 125. Což jsem ani ve snu nečekala. A tak si uvědomuji, že se mi pořízením webu Alenina duše plní sen, o kterém jsem ani netušila. Zároveň jsem vděčná, za Vaše podněty, rady a reakce. Vážím si toho a jsou pro mě velmi cenné, neboť jsem na tvorbu webu sama. Proto i podnětná kritika je pro mě důležitá. Ne odsuzující, nenávistné a zraňující reakce, ale vhledy, náhledy a pohledy, které jsou podnětné a povedou k růstu a vetší zajímavosti webu. A tak se chci obecně držet při zemi, abych se v těch oblacích neztratila.

Držet se při zemi a neztratit se v oblacích

The Eternal Soul / Věčná duše

Téma věčné duše budu asi rozpracovávat postupně, ale chtěla jsem říct, že bych byla ráda, kdyby se to stalo takovým heslem webu Alenina duše. Opravdu si myslím, že duchovní a duševní majetek je tu navždy, ovlivňuje každodennost. Zároveň tvoří minulost a ovlivňuje budoucnost. Myslím si, že je to téma, vůči kterému postupně zraji, přemítám o tom. Asi mi vše teprve pomalu dochází. Neřeším, jak to probíhá prakticky, ale v symbolické rovině. Je to symbol pro naší existenci.

Duše je pevná a křehká zároveň, umí být stabilní, stejně jako nevypočítavá. Je to naše učitelka (pod jejím vedením se mi změnil život), řídí tělo (což jsem dost pocítila při depresi), naplňuje našeho ducha ( určuje do jisté míry mou víru).